Σπάσιμο Κωδικών Ασύρματων Δικτύων – 1 — Γλωσσάρι


Σημείωση : Οι πληροφορίες που ακολουθούν στο συγκεκριμμένο άρθρο έχουν χαρακτήρα καθαρά ενημερωτικό. O γράφων δεν φέρει καμία ευθύνη για την χρησιμοποιήση των παρακάτω καθ’ οιονδήποτε μη σύννομο τρόπο.

AP [Access Point ] :
Σημείο πρόσβασης από το οποίο χρήστες (clients) μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο. Οι Wireless AP δίνουν τη δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης σε ένα δίκτυο και σε ό,τι άλλο αυτό προσφέρει – internet, κλπ.

WEP :
[Wired Equivalent Protection] Τύπος κρυπτογράφησης των ασυρμάτων δικτύων.

WPA :
[Wi-Fi Protected Access – WPA/WPA2] Ασφαλέστερος τύπος κρυπτογράφησης των ασυρμάτων δικτύων.

Πακέτο (packet) :
Η ελάχιστη μονάδα συμπύκνωσης (πακεταρίσματος) των δεδομένων κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε μεταφοράς και επικοινωνίας μεταξύ δύο υπολογιστών. Σε κάθε είδος δικτύου, υπάρχει συνεχής ροή “πακέτων” από και προς κάθε σταθμό του δικτύου. Στην περίπτωση των ασυρμάτων δικτύων, η μεταφορά αυτή γίνεται “μέσω του αέρα”, χωρίς την χρήση καλωδίων. Σε περίπτωση χρήσης κλειδιού κρυπτογράφησης (για λόγους ασφαλείας) τα πακέτα αυτά είναι κρυπτογραφημένα λ.χ. με ένα κλειδί WEP.

MAC Address :
Μια μοναδική ψηφιακή ταυτότητα που χαρακτηρίζει κάθε ασύρματη κάρτα δικτύου.(π.χ. 00:15:5F:Β6:87:97)

ESSID :
Το εμφανιζόμενο όνομα ενός ασύρματου δικτύου

BSSID :
Η ψηφιακή ταυτότητα (MAC Address) του router (διανεμητή) ενός ασύρματου δικτ ύου.

Channel :
Κανάλι/Συχνότητα στην οποία εκπέμπει κάθε ασύρματο δίκτυο

Sniffing :
Η διαδικασία συλλογής των πακέτων που κυκλοφορούν σε ένα δίκτυο.
<< Κεντρικό Μενού Επόμενο Μάθημα >>
Απαραίτητα Εφόδια
Ετικέττες

-

Σού άρεσε? Πρότεινέ το σ' έναν φίλο!

Συναφή Άρθρα